Nyt fra Nibe Grundejerforening 2011

Stor medlemsfremgang

Siden seneste generalforsamling er der kommet 29 nye medlemmer. Vi vil her gerne byde alle de nye medlemmer hjerteligt velkommen.

Vi er nu 173 medlemmer i Nibe Grundejerforening og det virker mere overbevisende over for f.eks. Aalborg Kommune, at vi er så mange i en frivillig grundejerforening.

 Samarbejde med Nibe Udviklingsråd

Som I alle ved har vi, i foråret 2011, haft en spørgeskemaundersøgelse, for at få input til vores kontakt til og dialog med Aalborg kommune.

I den forbindelse blev vi kontaktet af  Nibe Udviklingsråd, som var i gang med en lignende proces og allerede havde aftalt et møde med Aalborg kommune.

På et fællesmøde mellem Nibe Udviklingsråd og Nibe Grundejerforening udvekslede vi synspunkter og ideer, og der var enighed om at søge et samarbejde i forhold til Aalborg kommune.

Det først aftalte møde med Aalborg kommune blev i første omgang flyttet et par måneder, men det banede vejen for et endnu bedre oplæg til kommunen.

Store dele af jeres ideer og ønsker er derfor allerede præsenteret for Aalborg Kommune.

Møde med Aalborg Kommune

Den 7.9.2011 blev der holdt møde med Aalborg Kommune. Fra kommunen deltog bl.a. rådmand Mariann Nørgaard og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Både Nibe Udviklingsråd og Nibe Grundejerforening var repræsenteret.

Til mødet var der udsendt et 8 siders oplæg til fortsat udvikling i Nibe. I forbindelse med mødet var mødedeltagerne en tur rundt i den gamle bydel, hvor oplæg og ideer blev drøftet.

Mødet blev afviklet i en behagelig stemning og både rådmand og stadsarkitekt kunne se mulighederne og perspektiverne og lovede at nedsætte en arbejdsgruppe, der i foråret 2012 vil komme med oplæg til en centerplan for Nibe by og en række ideoplæg samt ikke mindst sørge for kommunens interne kommunikation afdelingerne imellem.

 Klar til vinteren – snerydning Aalborg Kommune

Der har været en del tvivl om Aalborg Kommunes serviceniveau for veje og stier.

Vi har derfor undersøgt, hvad Aalborg Kommune selv har skrevet om dette på deres internet sider.

Her står bl.a.

”Vejene er opdelt i 3 klasser – A, B og C – efter deres betydning for trafikken.

I praksis er der kun 2 klasser, henholdsvis A+B og C. Vejene indgår i ruter, og for A+B veje er der beskrevet i hvilken rækkefølge, vejene på ruten saltes og ryddes.

 De tilstedeværende ressourcer bliver først og fremmest anvendt på A+B-vejene, der omfatter veje med kollektiv trafik, skoleveje, indfalds- og omfartsveje.

 På C-veje anvendes kun sparsomme ressourcer” .

Og Aalborg Kommunes tegning for Nibe ser således ud (RØD = A-veje, BLÅ = B-veje og GRØN = C-veje)