Nyt fra Nibe Grundejerforening 2012

Møde med Aalborg Kommune

Den 25.4.2012 blev der igen holdt møde med Aalborg Kommune. Fra kommunen deltog bl.a. politikerne Tina French Nielsen, Hans Henrik Henriksen, Mads Sølver Pedersen, John G. Nielsen og Tina Staun Sørensen samt stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. Både Nibe Udviklingsråd, Nibe Handelsstandsforening og Nibe Grundejerforening var repræsenteret.

Vores fælles ønsker til udvikling og fornyelse i Nibe blev gentaget og det er vores opfattelse, at både politikere og embedsmænd forstod budskaberne – nu må det så være op til dem og deres embedsmænd, at vise resultater i stedet for bare at snakke.

Efterfølgende har vi jo så set, at alle ønskede tiltag endnu engang ”syltes” bl.a. med henvisning til budgetter og besparelser.

Vi vil selvfølgelig følge op og deltager derfor i det nystiftede Nibe Samråd.

Nibe Samråd – videreførelse af samarbejdet med Nibe Udviklingsråd mm.

Den 22.10.2012 blev der holdt stiftende møde i Nibe Samråd. Samrådet skal være bindeled mellem Nibe og borgerne ift. Aalborg Kommune. Nibe Grundejerforening deltager naturligvis i dette arbejde og ser det som en fortsættelse af det gode samarbejde med Nibe Handelsstandsforening og Nibe Udviklingsråd.

Vi vil bruge Samrådet til at følge op overfor politikere og embedsmænd i de spørgsmål, der allerede har været drøftet gennem de seneste 2 år.

100 års jubilæum 2013

 Som det måske er kendt for medlemmerne, kan Nibe Grundejerforening fejre 100 års jubilæum i 2013. Den 15.10.1913 blev Nibe Grundejerforening stiftet og det skal fejres på en eller anden måde.

Bestyrelsen har drøftet 100 års jubilæet og vi opfordrer medlemmerne til at komme med  forslag – så send dem endelig til bestyrelsen eller medbring dem på generalforsamlingen.

Julebelysningen i Nibe

 Som alle nok ved, arbejder Handelsstandsforeningen i Nibe på at fremskaffe midler til en ny og tidssvarende julebelysning. I den forbindelse er grundejerforeningen blevet kontaktet, og vi har på et bestyrelsesmøde besluttet, at støtte den gode sag økonomisk bl.a. fordi vi alle i Nibe får glæde af en flot julebelysning.

Klar til vinteren

 Vi har igen i år tjekket Aalborg Kommunes egen hjemmeside og fundet vedlagte kort.

Der er sket lidt små justeringer – bl.a. er tidligere A- og B-veje i Nibe nu rene A-veje.

Fra hjemmesiden i uddrag:

”De tilstedeværende ressourcer bliver først og fremmest anvendt på A+B-vejene, der omfatter veje med kollektiv trafik, skoleveje, indfalds- og omfartsveje.

På C-veje anvendes kun sparsomme ressourcer” .

Og Aalborg Kommunes tegning for Nibe ser således ud (RØD = A-veje og GRØN = C-veje)