Nyt fra Nibe Grundejerforening 2014

Hjemmeside – www.nibegrundejerforening.dk

Foreningen er repræsenteret på internettet med egen hjemmeside. Det er bestyrelsens håb, at vi hermed hurtigere kan komme ud med nyheder og oplysninger til alle medlemmer.

Foreløbig er der bestyrelsesoplysninger, gældende vedtægter, jubilæumshæfte og billeder fra 100 års jubilæet, ligesom der er mulighed for at skrive til bestyrelsen fra hjemmesiden.

Følg med i fremtiden på www.nibegrundejerforening.dk

Torv, gågade og Aalborg Kommune

På møde, arrangeret af Aalborg Kommune i samarbejde med Samrådet for Nibe, var der stor debat om påtænkte ændringer i Nibe midtby. Der blev klart opfordret til at få busserne flyttet fra den nuværende placering på Torvet til et andet sted i byen og størst støtte var der til at placere busserne ved Lægehuset i Strandgade, hvor også den gamle banegård var placeret.

Rådmand Hans Henrik Henriksen og hans forvaltning har i stedet besluttet, at busserne skal køre ad Hovvej.

Et projekt, som kommunen endnu ikke har fået færdiggjort.

På samme møde udbad vi os en plan for de kommende års vedligehold af gader og veje m.m. i Nibe.

Rådmand Hans Henrik Henriksen meddelte, at den allerede var lavet og lovede den blev offentliggjort.

Det har desværre vist sig ikke at være tilfældet – og vi venter fortsat.

Sognegård

Som det sikkert er alle bekendt har der siden foråret 2014 været fremlagt et lokalplanforslag for grunden, hvor Sognegården skal bygges.

På trods af både mange indsigelser på et borgermøde, som Aalborg kommune afviklede lige før sommerferien, i Nibe festivaltiden og rigtigt mange indsigelser indsendt til forvaltningen, har Aalborg Kommunes byråd valgt at godkende den nye lokalplan og dermed aflyse de eksisterende lokalplaner for grunden.

Derfor har Grundejerforeningens bestyrelse valgt at indsende indsigelse til Miljøministeriet på vegne af foreningens medlemmer.

Opkrævning af kontingent for 2015

Sammen med dette nyhedsbrev fremsender vi opkrævning af kontingent for 2015.

Betaling er en forudsætning for deltagelse i årets generalforsamling, som finder sted den 26. februar 2015 kl. 19.00 i Nibe Kultur-og idrætscenter. Rettidig betaling af kontingent, er også en forudsætning for, at kunne opnå evt. medlemsrabat hos Bredbånd Nord.

Betal derfor kontingent rettidigt – senest 31.12.2014, så du undgår problemer ift. medlemskabet – du støtter også derved op om de tiltag, der er i gang ift. bl.a. Aalborg Kommune.

Nibe Samråd

Som tidligere udmeldt, er Nibe Grundejerforening repræsenteret i Nibe Samråd. I den forbindelse forsøger vi sammen med de andre deltagere i Samrådet at påvirke Aalborg Kommune, så vi endelig kan få gang i de nu i mange år lovede forbedringer af vores midtby, især vejene, stierne og torvene. Dette til gavn for Nibe og dens borgere og byens gæster.

Nibe Grundejerforenings bestyrelse

Kim Broberg (formand) Lille Nørregade 3 – tlf. 6468 0387
Ole Svendsen (næstformand) Lille Nørregade 1 – tlf. 9837 5237
Niels Wittrup Andersen (kasserer) Søndre Strandgade 6 – tlf. 2276 8979 Jess Kristiansen (sekretær) Vestergade 2A – tlf. 2322 7543
Mette Christiansen (menigt medlem) Lille Nørregade 7 – tlf. 2346 7528

December 2014

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *