Nyt fra Nibe Grundejerforening 2015

Hjemmeside – www.nibegrundejerforening.dk

Foreningen er repræsenteret på internettet med egen hjemmeside.

Foreløbig er der bestyrelsesoplysninger, gældende vedtægter, jubilæumshæfte og billeder fra 100 års jubilæet, ligesom der er mulighed for at skrive til bestyrelsen fra hjemmesiden.

Følg på www.nibegrundejerforening.dk

Torv, gågade og Aalborg Kommune

Så fik vi endelig torvet fornyet og forskønnet. Det har holdt hårdt at fastholde Aalborg kommune i de planer de seneste mange år.

Der er holdt mange møder og skrevet meget med Aalborg kommunes ansatte også i år. Det er vores indtryk at de er begyndt at lytte, men det er tilsvarende så også fortsat vores opfattelse, at det så stopper der. Der er ikke lydhørhed overfor de forslag som både vi i grundejerforening, naboer og forretningsdrivende m.fl. har haft fremme på møderne og i brevene.

Der er virkelig plads til forbedring af demokratiet og mere lydhørhed overfor borgerne i Aalborg kommune.

Af udeståender har vi jo, som det er alle bekendt, fortsat at trafikregulering/-sanering og herunder ensretning, gågader/ordentlige fortove ikke er kommet på plads endsige planlagt, selv om det ikke har skortet på opfordringer til at medtage det ifm. Torvet.

Bl.a. er bussituationen på Hovvej og udkørslerne til Hovvej stærkt kritisable og vi forsøger fortsat at få gjort Aalborg kommune forståeligt, at der må gøres noget inden rigtigt alvorlige uheld indtræffer.

Det eneste rigtige er, som oprindeligt foreslået, at lave en egentlig busterminal i Strandgade, hvor også den gamle stationsbygning lå. Det vil fjerne busbelastningen fra selve Nibe by og give en meget bedre omstigning samt mulighed for cykelparkering.

Rådmand Hans Henrik Henriksen og hans forvaltning har heller ikke i år fået lavet den lovede plan for gader og veje i Nibe midtby så, vi kan se, hvornår det er planen at vedligeholde de enkelte gader – vi og Nibe venter fortsat.

Sognegård

Som det sikkert er alle bekendt valgte Grundejerforeningens bestyrelse at indsende indsigelse til Miljøministeriet: Natur- og Miljøklagenævnet på vegne af foreningens medlemmer.

Desværre er sådanne indsigelser nu åbenbart så almindelige, at det ikke længere er selve nævnet men blot er en tilfældig kontorchef i Miljøministeriet, som sidder og træffer beslutningerne på vegne af hele nævnet.

Vedkommende kontorchef har mod forventning ikke sat sig ordentligt ind i sagen men blot foretaget simpel copy/paste af Aalborg kommunes bemærkninger.

Derfor er der nu faldet en såkaldt endelig afgørelse til fordel for Aalborg kommune. En afgørelse, som kun kan omgøres ved domstolene.

Grundejerforeningens bestyrelse har valgt ikke at gå videre med sagen, så må vi i Nibe leve med resultatet i de næste mange år i vished om, at det var menighedsrådene i Nibe og Vokslev i forening med Aalborg byråd, der fik lagt de gode intentioner i Lokalplan L76 i graven.

Byfornyelse

Det er så tilsvarende med stor glæde at vi i Grundejerforeningens bestyrelse kan konstatere, at der endelig er kommet godt gang i ombygningen, vedligehold og byfornyelse fra grundejernes side. Der er især gode tiltag i gang i St. Algade, Mellemgade og Søndergade.

Nu håber vi så, at det også kan sætte lidt gang i Aalborg kommunes længe ventede tiltag for gader, vejer, pladser, stier i Nibe midtby.

Opkrævning af kontingent for 2016

Sammen med dette nyhedsbrev fremsender vi opkrævning af kontingent for 2016.

Betaling er en forudsætning for deltagelse i årets generalforsamling, som finder sted

Tirsdag den 16. februar 2015 kl. 19.00 på Cafe Bedste.

Rettidig betaling af kontingent, er også en forudsætning for, at kunne opnå evt. medlemsrabat hos FibernetNord.

Betal derfor kontingent rettidigt – senest 31.12.2015, så du undgår problemer ift. medlemsskabet.

Nibe Grundejerforenings bestyrelse

Kim Broberg (formand) Lille Nørregade 3 – tlf. 6468 0387

Ole Svendsen (næstformand) Lille Nørregade 1 – tlf. 9837 5237

Niels Wittrup Andersen (kasserer) Birkealle 1 – tlf. 2276 8979

Jess Kristiansen (sekretær) Vestergade 2A – tlf. 2322 7543

Flemming Jonasson (menigt medlem)

November 2015