Generalforsamling Nibe Grundejerforening 2017

Nibe Grundejerforening afholder GENERALFORSAMLING

Tirsdag  den 16. februar 2016 kl. 19.00  på Cafe Bedste

DAGSORDEN

  1. Aflæggelse af beretning
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab
  3. Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer,
    • 1 suppleant til bestyrelsen,
    • 1 revisor
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag

 

Grundejerforeningen er vært ved kaffe og brød, hvorfor tilmelding er nødvendig senest den 14. februar 2016 via formularen her eller direkte til Jess Kristiansen på tlf. 23227543

Forslag skal være skriftlig og sendes til formand

Kim Broberg på e-mail: kim_broberg@yahoo.com,

senest den 14. februar 2016.

 

Nibe Grundejerforening

BESTYRELSEN