Nyhedsbrev 2016

Nyt fra Nibe Grundejerforening

Gaderne i Nibe og Aalborg Kommune

På det første bestyrelsesmøde i år aftalte bestyrelsen, at vi indtil videre ville lægge Aalborg kommune på is. Beslutningen skyldes ,at vi gennem de seneste 5 år har oplevet, at det virker som om kommunens ansatte og politikere pænt lytter til, hvad der bliver sagt på diverse møder og måske også læser både læserbreve og breve stilet direkte til dem – men de gør i øvrigt ikke noget for at tilpasse det til deres egne ideer.

Og så gik der alligevel ikke mange dage efter det første bestyrelsesmøde, før vi så et katastrofalt initiativ sendt fra forvaltningen i Aalborg kommune og direkte i modstrid med de mange forslag og ideer, som de har modtaget fra os og andre interesseorganisationer i Nibe gennem de seneste 5 år.

Endnu en gang et fuldkommen uigennemtænkt forslag og endnu engang ukoordineret med Nibes interesseorganisationer. Så, på trods af vores aftale i bestyrelsen, måtte vi alligevel bruge tid på at kommentere det makværk, som vi og alle andre var blevet præsenteret for.

Af udeståender har vi derfor fortsat, at trafikregulering/-sanering og herunder ensretning, gågader/ordentlige fortove ikke er kommet på plads endsige planlagt, selv om det ikke har skortet på opfordringer til at medtage dette ifm. Torvet.

Bl.a. er bussituationen på Hovvej og udkørslerne til Hovvej stærkt kritisable og vi og mange andre har forsøgt mange gange at få gjort Aalborg kommune forståeligt, at der må gøres noget, inden rigtigt alvorlige uheld indtræffer.

Det mest rigtige vil naturligvis være, som oprindeligt foreslået, at lave en egentlig busterminal i Strandgade, hvor også den gamle stationsbygning lå. Det vil fjerne busbelastningen fra selve Nibe by og give en meget bedre omstigning samt god mulighed for cykelparkering.

Rådmand Hans Henrik Henriksen og hans forvaltning har heller ikke i år fået lavet den lovede plan for gader og veje i Nibe midtby, så vi kan se, hvornår det er planen at vedligeholde de enkelte gader – vi og Nibe by venter fortsat.

Mon 2017, som jo er valgår, vil give os resultater? Ellers er det vores opfordring, at I grundejere stemmer på nogle nye kandidater til Aalborg byråd.

Byfornyelse

Det er så fortsat til stor glæde, at vi kan konstatere, at der er godt gang i ombygningen, vedligehold og byfornyelse fra grundejernes side. Der er rigtigt mange gode tiltag i gang i snart hele Nibe midtby.

Vi håber fortsat på, at det også kan sætte lidt gang i Aalborg kommune, så gader, veje, pladser, stier i Nibe midtby bliver fremkommelige for alle trafikanter, samt forhåbentligt også forskønnet til glæde for byens indbyggere og turisterne.
Opkrævning af kontingent for 2017

Sammen med dette nyhedsbrev fremsender vi opkrævning af kontingent for 2017.

Betaling er en forudsætning for deltagelse i generalforsamlingen, som finder sted
torsdag den 23. februar 2017 kl. 18.00 på Jernkroen.

Bemærk venligst tidspunktet, da det er planen, at der serveres varm mad før generalforsamlingen.

Rettidig betaling af kontingent, er også en forudsætning for, at kunne opnå evt. medlemsrabat hos FibernetNord.

Betal derfor kontingent rettidigt – senest 31.12.2016, så du undgår problemer ift. medlemsskabet.

Nibe Grundejerforenings bestyrelse

Kim Broberg (formand) Lille Nørregade 3 – tlf. 6468 0387
Ole Svendsen (sekretær) Lille Nørregade 1 – tlf. 2044 0804
Noe Kristensen (næstformand) Lille Nørregade 18 – tlf. 8649 5353
Erik Buchard (kasserer) Hestebakken 33 – tlf. 5132 5766
Alex Villadsen Eventyrbakken 35 – tlf. 2077 5817

December 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *