Grundejernes pligter

For langt den største del af de fortove, der findes i Aalborg kommune, er det grundejernes pligt at renholde – herunder ukrudtsbekæmpelse og snerydning.

Af hensyn til den frie passage på fortove og langs veje skal hække og anden beplantning være klippet ind i flugt med skel mod vej eller sti.

 

Læs mere om dette på Aalborg kommunes hjemmeside via dette link:

http://www.aalborg.dk/trafik-pas-og-transport/veje/renholdelse-af-veje

Skriv et svar

Anno 1913