Generalforsamling 2020

NIBE GRUNDEJERFORENING
afholder GENERALFORSAMLING
Torsdag den 24. September 2020 kl. 19.00
I Sognesalen Kirkestrædet 6, Nibe
DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Eventuelt.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest d. 18. September på hk@it.dk eller i postkassen Lille Nørregade 16, 9240 Nibe.
  Grundet smittefare med Corona er der ingen spisning i forbindelse med generalforsamlingen.
  BESTYRELSEN