Kategoriarkiv: Kloakseparering

Nyt om kloakseparering i Kildegade, Møllevej og Bakkebo

Seneste nyt pr. 2. august 2023 om kloakseparering m.m. i Kildegade, Møllevej og Bakkebo.

Det har længe været varslet, at nye etaper af arbejdet med ledningsudskiftning og kloakseparering bliver indledt efter sommerferien i løbet af august måned 2023. Ved Kildegade, Søndergade og Genboløsgade er 1. del af arbejdet med udskiftning af fjernvarmerør blevet afsluttet og videreføres nu fra modsat side, dvs. ad Kildegade fra vest i retning mod Shell tankstationen/Søndergade. I dag er vejbelægningen i Kildegade blevet skrællet af, og der er etableret omkørsel af trafikken i begge kørselsretninger.

Kloakprojektet på Møllevej og Bakkebo er planlagt til opstart den 14. august 2023 og skal være afsluttet ultimo maj 2024.

Kontaktperson for projektet på Møllevej og Bakkebo er Tobias Aarsnes fra Envidan A/S tlf. nr. 65484126 eller på e-mailadressen tsa@envidan.dk.

Vedhæftet er oversigtskort, der viser omfanget:

Oversigtskort, brev

Arbejdet i Kildegade har Mads Frandsen fra Envidan A/S som projektleder/kontaktperson – tlf.nr. 27153705 eller email maf@evidan.dk

Møde med Rådmanden for Land og By

Svend Christensen, Niels Erik Smith og Jørn Aabye fra grundejerforeningens bestyrelse deltog den 9. juni 2022 i et møde med Rådmanden for Land og By i Aalborg kommune. Forud for mødet var der indsendt nogle aktuelle temaer, som bestyrelsen gerne ønskede drøftet i mødet. 

Se her en beskrivelse af temaerne og referat fra mødet. 

Beskrivelse:
Møde med Rådmanden
Referat:
Referat fra møde 9-6-22 med Rådmanden for Land og By

Bestyrelsen vil i sit næste møde i august 2022 drøfte en eventuel yderligere opfølgning på udvalgte temaer fra mødet med Rådmanden

Formand, Jørn Aabye