Lokalplaner

Ovenstående tegning viser Nibe's gamle bydele og hvor de forskellige lokalplaner dækker - alt indenfor rød streg er f.eks. Lokalplan 88
Ovenstående tegning viser Nibe’s gamle bydele og hvor de forskellige lokalplaner dækker – alt indenfor rød streg er f.eks. Lokalplan 88

Lokalplanerne kan findes her:https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#
Under by vælger man Nibe, så kommer alle lokalplaner for byen.

Lokalplan 88 dækker hele den gamle bydel og kaldes normalt Bevaringsplanen
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/3299
Appendiks til lokalplan 88, ”Nibe – bevar mig vel”, retningslinjer for købstadens bevaringsværdige bygninger og miljøer:
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/STILBLADE/Nibe_bevar_mig_vel.pdf

Lokalplan 33 dækker karreen Søndergade-Kildegade-Vestergade-Bendtzensgade
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/3337

Lokalplan 34 dækker karreen St.Algade-Mellemgade-Ll.Algade
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/3429

Lokalplan 38 dækker karreen Skomagergade-Mellemgade-Hovvej-Grydstedvej
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/3583

Lokalplan 73 dækker Nibe kirke og et tilligende område
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/3373

Lokalplan 75 dækker et område afgrænset af Mellemgade-Voldborggade-Søndre Strandgade
https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/3549

Alle lokalplaner er tinglyst og skal overholdes – det er derfor vigtigt du som grundejer sætter dig ind i de gældende lokalplaner for dit område.

Endvidere kan Aalborg kommunes overordnede planer være interessante for grundejerne og her er derfor et link til Aalborg kommunes Kommuneplan vedrørende Nibe:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/nibe-omraadet/nibe/default.aspx

Skriv et svar