Nyt planlægningsarbejde og høringsprocess

Kære medlemmer af Nibe Grundejerforening (og alle andre med interesse for byudvikling i Nibe)
Nibe Grundejerforening i samarbejde med Nibe Samråd og Nibe Udviklingsråd har længe kæmpet for, at der kommer fornyet fokus på udvikling og forskønnelse af vores dejlige by. Vi hilser det derfor særdeles velkomment, at By- og Landsskabsudvalget i Aalborg kommune den 7. august 2023 har godkendt et nyt planlægningsarbejde og en proces med fordebat, hvor alle har mulighed for at komme med ideer og forslag til bl.a. nye boligområder og steder i midtbyen med forskønnelsespotentiale.
I dag igangsættes selve høringsprocessen (16.08.23 – 13.09.23), hvor der udsendes et høringsbrev til beboere og ejendomsejere i Nibe med link til dette debatmateriale:
Aalborgkommune – Kommuneplan – Aalborg Kommune (niras.dk)
Fra i dag og frem til 13. september 2023 vil der via linket være mulighed for at indsende høringssvar.
Nibe Grundejerforenings bestyrelse skal hermed opfordre til, at foreningens medlemmer benytter denne mulighed for at få indflydelse på planlægningsarbejdet. Se debatoplægget ved at følge linket og indsend dine eventuelle ideer og forslag.
Som en del af debatfasen afholder Aalborg kommune desuden et drop-in borgerarrangement lørdag d. 2. september kl. 10-12 på Skomagertorvet, hvor alle har mulighed for at komme forbi og snakke om byudvikling i Nibe. Der vil ved dette arrangement særligt være fokus på tre emner:
– Grønne strukturer og stiforbindelser.
– Byfornyelse og forskønnelse af midtbyen.
– Ny boligudvikling i Nibe.
Til arrangementet deltager forskellige repræsentanter fra forvaltningen i Aalborg kommune og rådmand Jan Nymark Thaysen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar