Vej&trafik

Aalborg Kommune har en p-licensordning for områder af Aalborg og for Skomagertorvet i Nibe. Med en p-licens kan man parkere uden tidsbegrænsning på nogle af de tidsbegrænsede parkeringspladser.

Læs mere om dette emne og parkering på Aalborg kommunes hjemmeside
https://www.aalborg.dk/trafik-pas-og-transport/parkering/beboere/p-licens

Tip til Aalborg kommune om fejl og mangler på veje, stier, fortove og grønne områder m.m.:
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/veje/tip-kommunen

Kommunale retningslinjer om renholdelse af veje:
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/veje/renholdelse-af-veje

Kommunale retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse:
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/veje/vejene-i-vintervejr

Skriv et svar