Separat Kloakering

Generelle oplysninger om kloakseparering:
https://aalborgforsyning.dk/privat/kloak/separatkloakering/

Oplysninger om kloakforhold på specifikke adresser:
https://minkloak.dk/

Notat om planlægningsgrundlaget for kloak-separering i Nibe
Kloakseparering af Nibe planlægningsgrundlag Maj 2022

Kort over etapeplan:
Etapeplan, Nibe, rev 04.04.2022

Dokumenter
Kontaktpersoner hos Aalborg Forsyning og Aalborg kommune (November 2022):
Kloakseparering kontaktpersoner november 2022

Grundejerforeningens brev af 8. november 2022 til Aalborg kommune om masterplan for gadedesign m.m.:
Kloakseparering brev til Aalborg kommune 081122

Skriv et svar