Kategoriarkiv: Byudviklingsplan

Fordebat om Nibe byudviklingsplan

Fordebat om Nibe byudviklingsplan – høringssvar!
Nibe Grundejerforenings bestyrelse har besluttet at indsende et høringssvar med synspunkter,
ideer og anbefalinger, der kan indgå i fordebatten om en opdatering af byudviklingsplanen for Nibe.
Bestyrelsen har imidlertid også truffet det valg at gøre et høringssvar målrettet omkring de forhold,
der knytter sig til midtbyens gaderum og købstadsbebyggelse, omdannelse og boligtyper.
Til brug for bestyrelsens høringssvar ønsker vi gerne at modtage både synspunkter og gode ideer
og forslag, så vi ved udfærdigelsen af høringssvaret på bedst mulig måde kan inkorporere de mest
væsentlige fællestræk af synspunkter om udvikling af bymidten.
Bestyrelsen deltager i arrangementet den 2. september 2023 på Skomagertorvet og vil umiddelbart
herefter samle op på de synspunkter, ideer og forslag, der skal indgå i høringssvaret. Se
debatoplægget fra Aalborg kommune og skriv gerne synspunkter mv. her på profilen eller på mail
jornaabye@gmail.com til foreningens formand. Du kan naturligvis også sende dit eget høringssvar
til Aalborg kommune via linket på debatoplægget.

Nyt planlægningsarbejde og høringsprocess

Kære medlemmer af Nibe Grundejerforening (og alle andre med interesse for byudvikling i Nibe)
Nibe Grundejerforening i samarbejde med Nibe Samråd og Nibe Udviklingsråd har længe kæmpet for, at der kommer fornyet fokus på udvikling og forskønnelse af vores dejlige by. Vi hilser det derfor særdeles velkomment, at By- og Landsskabsudvalget i Aalborg kommune den 7. august 2023 har godkendt et nyt planlægningsarbejde og en proces med fordebat, hvor alle har mulighed for at komme med ideer og forslag til bl.a. nye boligområder og steder i midtbyen med forskønnelsespotentiale.
I dag igangsættes selve høringsprocessen (16.08.23 – 13.09.23), hvor der udsendes et høringsbrev til beboere og ejendomsejere i Nibe med link til dette debatmateriale:
Aalborgkommune – Kommuneplan – Aalborg Kommune (niras.dk)
Fra i dag og frem til 13. september 2023 vil der via linket være mulighed for at indsende høringssvar.
Nibe Grundejerforenings bestyrelse skal hermed opfordre til, at foreningens medlemmer benytter denne mulighed for at få indflydelse på planlægningsarbejdet. Se debatoplægget ved at følge linket og indsend dine eventuelle ideer og forslag.
Som en del af debatfasen afholder Aalborg kommune desuden et drop-in borgerarrangement lørdag d. 2. september kl. 10-12 på Skomagertorvet, hvor alle har mulighed for at komme forbi og snakke om byudvikling i Nibe. Der vil ved dette arrangement særligt være fokus på tre emner:
– Grønne strukturer og stiforbindelser.
– Byfornyelse og forskønnelse af midtbyen.
– Ny boligudvikling i Nibe.
Til arrangementet deltager forskellige repræsentanter fra forvaltningen i Aalborg kommune og rådmand Jan Nymark Thaysen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen