Generalforsamling 2020

Nibe Grundejerforening afholder Genralforsamling

Torsdag den 26. Marts 2020 kl. 19.00 på Jernkroen

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden senest d. 19. Marts på hk@it.dk eller i postkassen Lille Nørregade 16, 9240 Nibe.
Grundejerforeningen er inden generalforsamling fra kl. 18:15 vært ved Stegt Flæsk, hertil er tilmelding nødvendig senest den 20. Marts 2020 til Kjeld på tlf. 20219287 eller mail hk@it.dk
BESTYRELSEN

Anno 1913