Alle indlæg af Web-master

Kloakseparering Kildegade og Møllevej/Bakkebo, status oktober 2023

Orientering om projektets fremdrift september-oktober 2023[9366]

Orientering om projektets fremdrift november 2023[9479]

De 2 orienteringsskrivelser er udfærdiget af Envidan projektlederne Mads Frandsen og Tobias Aarsnes. Se nedenstående kontaktoplysninger:

Koldsmindevej/Kildegade

Mads Frandsen

maf@envidan.dk

Tlf. 27153705

Møllevej/Bakkebo

Tobias Sandegaard Aarsnes

tsa@envidan.dk

Tlf. 21890791

Fordebat om Nibe byudviklingsplan

Fordebat om Nibe byudviklingsplan – høringssvar!
Nibe Grundejerforenings bestyrelse har besluttet at indsende et høringssvar med synspunkter,
ideer og anbefalinger, der kan indgå i fordebatten om en opdatering af byudviklingsplanen for Nibe.
Bestyrelsen har imidlertid også truffet det valg at gøre et høringssvar målrettet omkring de forhold,
der knytter sig til midtbyens gaderum og købstadsbebyggelse, omdannelse og boligtyper.
Til brug for bestyrelsens høringssvar ønsker vi gerne at modtage både synspunkter og gode ideer
og forslag, så vi ved udfærdigelsen af høringssvaret på bedst mulig måde kan inkorporere de mest
væsentlige fællestræk af synspunkter om udvikling af bymidten.
Bestyrelsen deltager i arrangementet den 2. september 2023 på Skomagertorvet og vil umiddelbart
herefter samle op på de synspunkter, ideer og forslag, der skal indgå i høringssvaret. Se
debatoplægget fra Aalborg kommune og skriv gerne synspunkter mv. her på profilen eller på mail
jornaabye@gmail.com til foreningens formand. Du kan naturligvis også sende dit eget høringssvar
til Aalborg kommune via linket på debatoplægget.

Nyt planlægningsarbejde og høringsprocess

Kære medlemmer af Nibe Grundejerforening (og alle andre med interesse for byudvikling i Nibe)
Nibe Grundejerforening i samarbejde med Nibe Samråd og Nibe Udviklingsråd har længe kæmpet for, at der kommer fornyet fokus på udvikling og forskønnelse af vores dejlige by. Vi hilser det derfor særdeles velkomment, at By- og Landsskabsudvalget i Aalborg kommune den 7. august 2023 har godkendt et nyt planlægningsarbejde og en proces med fordebat, hvor alle har mulighed for at komme med ideer og forslag til bl.a. nye boligområder og steder i midtbyen med forskønnelsespotentiale.
I dag igangsættes selve høringsprocessen (16.08.23 – 13.09.23), hvor der udsendes et høringsbrev til beboere og ejendomsejere i Nibe med link til dette debatmateriale:
Aalborgkommune – Kommuneplan – Aalborg Kommune (niras.dk)
Fra i dag og frem til 13. september 2023 vil der via linket være mulighed for at indsende høringssvar.
Nibe Grundejerforenings bestyrelse skal hermed opfordre til, at foreningens medlemmer benytter denne mulighed for at få indflydelse på planlægningsarbejdet. Se debatoplægget ved at følge linket og indsend dine eventuelle ideer og forslag.
Som en del af debatfasen afholder Aalborg kommune desuden et drop-in borgerarrangement lørdag d. 2. september kl. 10-12 på Skomagertorvet, hvor alle har mulighed for at komme forbi og snakke om byudvikling i Nibe. Der vil ved dette arrangement særligt være fokus på tre emner:
– Grønne strukturer og stiforbindelser.
– Byfornyelse og forskønnelse af midtbyen.
– Ny boligudvikling i Nibe.
Til arrangementet deltager forskellige repræsentanter fra forvaltningen i Aalborg kommune og rådmand Jan Nymark Thaysen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyt om kloakseparering i Kildegade, Møllevej og Bakkebo

Seneste nyt pr. 2. august 2023 om kloakseparering m.m. i Kildegade, Møllevej og Bakkebo.

Det har længe været varslet, at nye etaper af arbejdet med ledningsudskiftning og kloakseparering bliver indledt efter sommerferien i løbet af august måned 2023. Ved Kildegade, Søndergade og Genboløsgade er 1. del af arbejdet med udskiftning af fjernvarmerør blevet afsluttet og videreføres nu fra modsat side, dvs. ad Kildegade fra vest i retning mod Shell tankstationen/Søndergade. I dag er vejbelægningen i Kildegade blevet skrællet af, og der er etableret omkørsel af trafikken i begge kørselsretninger.

Kloakprojektet på Møllevej og Bakkebo er planlagt til opstart den 14. august 2023 og skal være afsluttet ultimo maj 2024.

Kontaktperson for projektet på Møllevej og Bakkebo er Tobias Aarsnes fra Envidan A/S tlf. nr. 65484126 eller på e-mailadressen tsa@envidan.dk.

Vedhæftet er oversigtskort, der viser omfanget:

Oversigtskort, brev

Arbejdet i Kildegade har Mads Frandsen fra Envidan A/S som projektleder/kontaktperson – tlf.nr. 27153705 eller email maf@evidan.dk