Nibe Grundejerforenings 100 års jubilæumsskrift

Klik her for at se hele jubilæumsskriftet

Forord fra Nibe Grundejerforenings 100 års jubilæumsskrift

”Om hundrede år er alting glemt” skrev Knut Hamsun i ”Det vilde kor” – det passer nu ikke helt.
Nibe Grundejerforening blev stiftet 15.oktober 1913 og i dag er den nok mere levende og kendt, end man havde forventet for 100 år siden.
I mellemtiden er der sket meget i Nibe og Danmark. Vi har bl.a. oplevet 2 verdenskrige, stiftelsen af NATO, afslutningen på den Kolde krig, et årtusindeskifte og 2 kommunesammenlægninger først med Vokslev og derpå med Aalborg. Grundejerforeningens stiftere udtrykte i Aalborg Tidende, at ”En grundejerforening bør man
altid have” og deri er den nuværende bestyrelse helt enig.
Vi kan ikke, uden at stå sammen i forening, gøre os forhåbning om, at kunne få noget indflydelse i en så stor kommune, som Aalborg ift. vores behov og ønsker i Nibe.
I disse år er vi derfor involveret i, at udvikle byen både med hensyn til forretningsliv, gågade, stilleveje, stier, torve og pladser, så Nibe forbliver en dejlig by at leve i og gæste som turist.
Men sandelig da også i at få fibernettet lagt ud til alle de medlemmer, der ønsker det, således at vi kommer med på informationsmotorvejen.
Foreningen går forrest og har nu lavet egen hjemmeside – brug derfor fremover www.nibegrundejerforening.dk flittigt. Her vil nyheder og tiltag fremover løbende komme medlemmerne til gavn.
Medlem af Grundejerforeningen, Jan Dalsgaard har velvilligt stillet tid og viden til rådighed og skrevet dette hæfte om Foreningens første 100 år. Tak til Jan for den store indsats og god
fornøjelse til læserne med hæftet.

I håbet om at Nibe Grundejerforening vil vokse og gøre endnu mere gavn, ønsker jeg foreningen tillykke med de første 100 år.
Kim Broberg
formand”

Klik her for at se hele jubilæumsskriftet

Skriv et svar